First Page Previous Page
Next Page Last Page

برج 84 متری ArcelorMittal Orbit بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


برج 84 متری ArcelorMittal Orbit ....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ <ادامه>

• تکنولوژی آشپزخانه شما در سال ۲۰۲۵ بدین شکل خواهد بود بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


• تکنولوژی آشپزخانه شما در سال ۲۰۲۵ بدین شکل خواهد بود.....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ <ادامه>

معماری آینده در برج بیونیک بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


معماری آینده در برج بیونیک....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ <ادامه>

ويترين‌هاي فروشگاه‌هاي پاريس بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


ويترين‌هاي فروشگاه‌هاي پاريس....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ <ادامه>

آشپزخانه های آینده بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


آشپزخانه های آینده....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ <ادامه>

پلی برای آینده؛سازه ای پویاباکاربری های متنوع بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


پلی برای آینده؛سازه ای پویاباکاربری های متنوع ......
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ <ادامه>

چرا در سال 2016 دیوار اداره ها در حال فرو ریختن است بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


چرا در سال 2016 دیوار اداره ها در حال فرو ریختن است ....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ <ادامه>

شهرهای آینده که در حال بوجود آمدن هستند بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


شهرهای آینده که در حال بوجود آمدن هستند...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ <ادامه>

هتل 10000 اتاقی هیتلر بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


هتل Prora، بزرگترین هتل جهان است که پس از ساخته شدن به دست رژیم نازی هیچ گاه مورد استفاده مهمان ها قرار نگرفت.....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ <ادامه>

محیط کار 15 شرکت موفق دنیا بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


محیط کار 15 شرکت موفق دنیا .....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ <ادامه>