First Page Previous Page
Next Page Last Page

موکت در محیط اداری بخش:معماری  گروه:گوناگون


موکت در محیط اداری...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

کشف محیط" مفهومی کلیدی در طراحی داخلی پروژه ی دفتر کاری کوچک بخش:معماری  گروه:گوناگون


کشف محیط" مفهومی کلیدی در طراحی داخلی پروژه ی دفتر کاری کوچک...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی فود کورت پلاتین ترکیبی از سبک های مدرن و صنعتی بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی فود کورت پلاتین ترکیبی از سبک های مدرن و صنعتی...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی سفارتخانه سوئیس در کشور ساحل عاج بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی سفارتخانه سوئیس در کشور ساحل عاج...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

ویلای یک موج سوار با معماری داینامیک و پویایی همچون موج بخش:معماری  گروه:گوناگون


ویلای یک موج سوار با معماری داینامیک و پویایی همچون موج...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی شرکت با تغییر گاراژ به یک دفتر کار مدرن بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی شرکت با تغییر گاراژ به یک دفتر کار مدرن...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

معرفی متریال Fabricoil: خیره کننده در طراحی داخلی بخش:معماری  گروه:گوناگون


معرفی متریال Fabricoil: خیره کننده در طراحی داخلی...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

معماری مدرسه ابتدای با فضاهای اختصاصب برای دانش آموزان کوچک و بزرگ بخش:معماری  گروه:گوناگون


معماری مدرسه ابتدای با فضاهای اختصاصب برای دانش آموزان کوچک و بزرگ...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی نمایشگاه مولتی برند خودرو بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی نمایشگاه مولتی برند خودرو...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی استادیوم فوتبال آتاترک برای رقابت های یورو 2024 بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی استادیوم فوتبال آتاترک برای رقابت های یورو 2024...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>