نام و نام خانوادگی:  تحریریه Kgroup      
   
استان:  شهرستان: 
   
رشته:
   
شغل:-
       
     
ارتباط با تحریریه Kgroup   فعالیت در سایت

 
ایمیل:-   ■ روزنوشت ها: 230
تلفن همراه:-    
 
First Page Previous Page
Next Page Last Page

با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم ۴ بخش:ویدئو ها


با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ <ادامه>

با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم بخش:ویدئو ها


با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹ <ادامه>

با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم بخش:معماری


با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹ <ادامه>

با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم بخش:ویدئو ها


با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹ <ادامه>

طراحی داخلی آپارتمان 45 متر مربعی بخش:معماری


طراحی داخلی آپارتمان 45 متر مربعی...
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ <ادامه>

طراحی داخلی دفتر اداری شرکت Adobe بخش:معماری


طراحی داخلی دفتر اداری شرکت Adobe...
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی نما با گرافیک بتن بخش:معماری


طراحی نما با گرافیک بتن...
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ <ادامه>

چطور پروژه های معماری را در کوهستان طراحی و اجرا کنیم؟ بخش:معماری


چطور پروژه های معماری را در کوهستان طراحی و اجرا کنیم...
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی ایستگاه متروی دهکده پایونیر در کانادا بخش:معماری


طراحی ایستگاه متروی دهکده پایونیر در کانادا....
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ <ادامه>

دگردیسی شش تابلوی پیکاسو در قالب سه بعدی بخش:معماری


دگردیسی شش تابلوی پیکاسو در قالب سه بعدی....
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ <ادامه>