ارسال شده توسط:یاسین بخش: معماری  گروه:گوناگون

باید و نبایدهای طراحی داخلی

 

      در طراحی داخلی باید ایجاد جذابیت کند

 

 

طراحی ما حد الامکان باید متعادل باشد

طراحی ما باید دارای هماهنگی باشد

نباید اثار هنری کوچک را اویزان کنیم

از وسایل جانبی استفاده کنید