ارسال شده توسط:یاسین بخش: اطلاعات عمومی  گروه:گوناگون

افتتاح شگفت انگيزترين مسير پياده روي

#چين_در راه افتتاح شگفت انگيزترين مسير پياده روي جهان به طول حدود ٤٠٠ متر ، بين دو قله كوه پارك ملي ژانگ جيا جي در  جهان به طول حدود ٤٠٠ متر ، بين دو قله كوه پارك ملي ژانگ جيا جي در ارتفاع ٣٣٠ متري از زمين.ارتفاع ٣٣٠ متري از زمين.