ارسال شده توسط:یاسین بخش: معماری  گروه:گوناگون

پروژه ای شگفت انگیز از طراحی معماری داخلی

پروژه ای شگفت انگیز از طراحی معماری داخلی
این پروژه در دانشگاه ایالتی بال در ایندیانا آمریکا طراحی شده است. هدف معمار برای طراحی و راه اندازی این پروژه هشت ضلعی، سیستم هایی است که می تواند برای روشنایی سقف در فضا عمل کند. این پروژه در ۶ روز انجام گرفته و بعد از راه اندازی به یک خانه انتقال می یابد.