First Page Previous Page
Next Page Last Page

طراحی یک کارخانه در تناسب با بستر و بافت منطقه مسکونی اطراف بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی یک کارخانه در تناسب با بستر و بافت منطقه مسکونی اطراف....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی ساختمان اداری تجاری با ایجاد ارتباط بصری درون و بیرون بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی ساختمان اداری تجاری با ایجاد ارتباط بصری درون و بیرون...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی موزه معاصر ملی قطر توسط ژان نوول و تماشای آن از زوایای دیگر بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی موزه معاصر ملی قطر توسط ژان نوول و تماشای آن از زوایای دیگر...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

دیزان خلاقانه از فروشگاه لباس کودکان بخش:معماری  گروه:گوناگون


دیزان خلاقانه از فروشگاه لباس کودکان...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی مجموعه ورزشی با بهره گیری از نمای تاب خورده از فولاد به رنگ مس بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی مجموعه ورزشی با بهره گیری از نمای تاب خورده از فولاد به رنگ مس...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

دفتر اداری هو شی مین یا پارک تفریحی؟ بخش:معماری  گروه:گوناگون


دفتر اداری هو شی مین یا پارک تفریحی؟...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی مجموعه اقامتی Micro با اتاق های بتنی کوچک بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی مجموعه اقامتی Micro با اتاق های بتنی کوچک...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی مدرن و خلاقانه ساختمان HVB در زمینی با ابعاد نامتعارف بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی مدرن و خلاقانه ساختمان HVB در زمینی با ابعاد نامتعارف...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی هتل بلا اسکای از گروه معماری 3XN بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی هتل بلا اسکای از گروه معماری 3XN...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

معرفی متریال : بتن نیمه شفاف بخش:معماری  گروه:گوناگون


معرفی متریال : بتن نیمه شفاف...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>