First Page Previous Page
Next Page Last Page

(آلاداغ لار ) یا کوههای رنگی بخش:اطلاعات عمومی  گروه:گوناگون


(آلاداغ لار ) یا کوههای رنگی در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز و در مسیر شهرستان خواجه و اتوبان میانه - زنجان قرار دارد. آلا داغ لار، نام محلی کوه‌ها و تپه‌های رنگارنگی است، که در بخشهایی از آذربایجان قرار گرفته اند.
ارسال شده توسط:یاسین      دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ <ادامه>

مقررات صدور پروانه بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


- 2) كليه مراكز دولتي و غيردولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي جهت احداث بنا ملزم به اخذ پروانه ساختماني مي باشند. ) تأمين دسترسي مناسب جهت استفاده معلولين جسمي و حركتي در كليه ساختمان هاي دولتي و اماكن عمومي برابر مفاد قانون برنامه توسعه سوم الزامي مي باشد. ضوابط احداث بنا در مناطق مسكوني - در شهر ربط سه تراكم كم، متوسط، زياد پيش بيني شده است. 1) حداكثر تراكم مسكوني در منطقه مسكوني داراي تراكم كم 120 درصد و تراكم متوسط 180 درصد و در تراكم ويژه 240 درصد سطح قطعه زمين در طبقات مي باشد. 2) حداكثر پيش آمدگي بنا از بر قطعه زمين در كليه تراكم ها، 60 درصد طول زمين خواهد بود. 3) ميزان احداث بنا (سطح اشغال) در كليه تراكم ها 60 درصد سطح قطعه زمين خواهد بود. 4) حداكثر تعداد طبقات ساختمان بر روي سطح زمين، پيلوت و يا زيرزمين در تراكم كم 2 طبقه و تراكم متوسط 3 و تراكم زياد 4 طبقه خواهد بود. 5) حداكثر ارتفاع مفيد هر طبقه نبايستي از 3 متر بيشتر و از 7/2 متر كمتر باشد. 6) حداكثر ارتفاع پيلوت و زيرزمين 4/2 متر مي باشند. پيلوت و زيرزمين جزو زيربناي مجاز محسوب نمي گردد. 7) حداكثر ارتفاع نورگير زيرزمين از كف معبر تا زير سقف 50/1 متر مي باشند. 8) لازم است كف پيلوت، همكف معبر باشد. 9) احداث توالت در خارج از بنا (در حياط) به مساحت حداكثر 3 متر بلامانع است و مساحت آن جزو زيربناي مجاز محسوب نمي گردد. 10) پاسيو و نورگير با مساحت كمتر از 6 مترمربع جزو زيربناي مجاز محسوب مي شود. 11) احداث حياط خلوت به مساحت حداقل 12 مترمربع و عرض 50/2 متر به منظور نورگيري فضاهاي داخلي ساختمان بلامانع بوده و جزو زيربنا محسوب نمي شود. 12) مساحت راه پله به ميزان يك دوم سطح زيربنا در كليه طبقات محاسبه مي شود. 13) احداث بام پشته به مساحت حداكثر 14 مترمربع و ارتفاع 5/2 متر بلامانع است. سطح فوق جزو زيربنا محسوب نمي گردد. 14) براي ايوان هاي سه طرف باز يك سوم سطح و براي ايوان هاي دو و يك طرف باز، يك دوم و براي جلوآمدگي هاي بسته (داراي در و پنجره) كل سطح زيربنا محسوب مي گردد. 15) احداث پيش آمدگي در بر معابر كمتر از 10 متر ممنوع و در بر معابر بيش از 10 متر مشروط بر آنكه عمق بالكن و پيش آمدگي از يك دوازدهم عرض معبر تجاوز ننمايد آزاد است. به هر صورت حداكثر عمق بالكن ها و پيش آمدگي ها 20/1 متر است. ضمناً ارتفاع پيش آمدگي نبايد كمتر از 5/4 متر از كف معبر باشد. 16) مساحت قيد شده در سند مالكيت، قبل از اعمال عقب نشيني، به شرط واگذاري رايگان متراژ عقب نشيني شده مبناي محاسبه زيربناي مجاز در همكف و طبقات است. 17) قطعاتي كه قبل از تصويب طرح هادي داراي سند شش دانگ مالكيت بوده و مساحت آنها كمتر از حداقل مساحت هاي مجاز تفكيك در مناطق مسكوني باشد، نحوه احداث بنا به صورت زير خواهد بود : در قطعات كمتر از 100 مترمربع، 100 درصد قطعه و در يك طبقه قابل احداث خواهند بود. در قطعات 100 مترمربع به بالا و كمتر از 120 مترمربع ، 70 درصد سطح قطعه و در دو طبقه قابل احداث خواهند بود تبصره : قطعات كوچكتر از 60 مترمربع مساحت، فاقد كاربري مسكوني مي باشند. احداث بنا در اين قطعات بهعنوان خدماتي بلامانع است. (خدمات عمومي شامل كليه خدمات انتفاعي همچون نانوايي، دفتر خدمات پستي، دفاتر بيمه و ساير كاربري هاي تجاري، خدماتي و صنعتي غيرمزاحم و غيرآلوده مي باشد). 18) در پلاك هايي كه با توجه به موقعيت توپوگرافي و شوارع همجوار تأمين دسترسي از دو طرف يا بيشتر امكان پذير باشد و معابر همجوار داراي اختلاف سطح باشند مبناي محاسبه تعداد طبقات مجاز و تراكم مجاز در ضلعي از ساختمان قابل محاسبه خواهد بود كه كد كف معبر همجوار پلاك نسبت به ساير شوارع همجوار پلاك در سطح پايين تري قرار داشته باشد.
ارسال شده توسط:یاسین      یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ <ادامه>

معرفی برترین برنامه های آنلاین برای طراحی منزل بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


شما می توانید برای طراحی اتاق های خانه خود از برنامه های آنلاین طراحی استفاده کنید. با استفاده از این برنامه ها می توانید ابعاد اتاق خود را شبیه سازی نموده و رنگ های مختلف دیوار، وسایل تزینی و مبلمان و ... خانه را تغییر داده و بررسی کنید که آیا این تزئینات با ظاهر خانه شما سازگار است یا خیر
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ <ادامه>

چگونه در یک آپارتمان کوچک بیشترین فضا را ایجاد کنیم ؟ بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


چگونه در یک آپارتمان کوچک بیشترین فضا را ایجاد کنیم زندگی در یک آپارتمان کوچک چالش های مربوط به خود را دارد، اما می تواند یک مکان دنج و راحت برای تزئین و پذیرایی از مهمان باشد. اگر در تلاش برای یافتن فضای بیشتر در آپارتمان کوچک خود هستید و می خواهید این طور به نظر برسد که فضای بیشتری دارید، ...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ <ادامه>

میراثی جهانی در دل کوه‌های آذربایجان/ کلیساهای ایران جهانی هستند بخش:اطلاعات عمومی  گروه:گوناگون


کلیساهای تاریخی ایران زیاد هستند اما در میان آنها سه کلیسا به نام‌های قره کلیسا، سنت استپانوس و زور زور از همه معروف‌تر و مشهورترند و در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند.....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ <ادامه>

فرانک لوید رایت، زندگینامه و آثار معماری بخش:اطلاعات عمومی  گروه:معماری


فرانک لوید رایت بزرگترین معمار قرن ۲۰ آمریکا. نابغه ای که هرگز چشمه فیاض قریحه اش به خشکی نگرایید.مسلما درک شخصیت وی تاثیر بسیاری در فهم کارهای بی نظیرش دارد ٬سراسر زندگی رایت با تراژدی٬تهمت و شایعه همراه است ....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ <ادامه>