ارسال شده توسط:یاسین بخش: عمران  گروه:گوناگون

نکاتی که درباره بتن باید بدانیم

نکاتی که درباره بتن باید بدانیم :
--------------------
الف : انواع سیمان
تیپ 1 : عمومی
تیپ2 : تقریبا ضد سولفات - دیرگیر
تیپ3 : زودگیر
تیپ4 : مناسب بتن ریزی حجیم
تیپ5 : ضد سولفات شدید
ب : انبارش و نمونه گیری : -------
- ماهانه یکدفعه
- انباشت حداقل 20 سانت بالای سطح زمین و حداکثر 12 ردیف روی هم به ارتفاع 1.8 متر
شن مناسب :---------
- روی الک 4.75 بماند
- 40 در صد سایش به روش L.A
- افت وزنی 5% بعد از 5 نوبت آزمایش محلول سدیم
ماسه مناسب بتن :-----------
- از الک 4.75 رد شود
- حد اقل ارزش ماسه 75%
- حداکثر افت وزنی بعد از 5 نوبت ازمایش 10%
بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه شن مناسب :------
حداکثر =
1/5 کوچکترین بعد داخلی قالب
1/3 ضخامت دال
3/4 حداقل فاصله آزاد بین میلگردها
3/4 ضخامت پوشش روی میلگردها
توصیه : حداکثر اندازه اسمی سنگدانه شن 37.5 میلیمتر.ولی نهایتا تا 63 میل قابل قبول است.
آب مورد استفاده در بتن :-------
PH = بین 5 تا 8.5
 مقاومت 7 و 28 روزه نمونه با آب غیر آشامیدنی باید معادل حداقل 90% مقاومت نظیر نمونه با آب مقطر باشد.
اسلامپ بتن :----------
 بتن عادی (با تراکم دستی) = 5 تا 10
قطعات پیچیده و مسلح = 10 تا 17.5
آزمایش و نمونه برداری از بتن :-------------
عمل آوری مناسب =مقاومت فشاری نمونه کارگاهی کمتر ا. 85%مقاومت نمونه آزمایشگاهی نباشد.
- حداقل 1 نمونه از هر مورد در روز الزامی میباشد.
اگر حجم اختلاط در هر دفعه بیش از 1 مترمکعب باشد :
 برای دال و دیوار یک نمونه از هر 30 متر مکعب یا 150 متر مربع
برای تیر و کلاف 1 نمونه از هر 100 متر طول
برای ستون 1 نمونه از هر 50 متر طول
ابعاد قالب آزمایش :----------
استوانه ای :150 در 300 میل
مکعبی : 200 در 200 میل
نکات مهم :
عمل اختلاط بتن در کارگاه : عمل اختلاط حداقل 1.5 دقیقه پس از ریختن کلیه مصالح
حداکثر حجم مجاز برای ساخت و حمل به روش دستی معادل 300 لیتر و حمل با چرخ دستی تا 60 متر و با دامپر تا 120 متر
دمای بتن معادل 30 درجه تا 32 درجه (مبحث9) برای بتن معمولی و 15 رجه برای بتن حجیم
حد اقل دمای بتن = 5 درجه
در هوای سر بالای 5 درجه استفاده از سیمان تیپ 3 (زودگیر) برای گیرش سریعتر.
د. هوای سرد حداکثر نسبت آب به سیمان W/C = 0.5 و حداکثر اسلامپ 50 میل
حداکثر زمان حمل بتن با تراک = 90 دقیقه
حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن = 0.9 تا 1.2 متر
مدت عمل آوری با توجه به نوع سیمان و دمای محیط = 7 تا 14 روز
پایه های اطمینان در بتن ریزی :-------------
- تیر با دهانه بیش از 5 متر
- تیر کنسول با دهانه بیش از 3 متر
- دال کنسول به طول بیش از 1.5 متر
*** در هیچ صورتی فواصل پایه های اطمینان نبایستی از 3 متر تجاوز نماید ***
آراء

نظرات

شما هم می توانید در مورد این موضوع نظر دهید.

کاربر گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً وارد سایت شوید.

     
نام:  
  ایمیل:  
  نظر :