First Page Previous Page
Next Page Last Page

طراحی نمای ساختمان موزه چنگدو بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی نمای ساختمان موزه چنگدو...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی داخلی آرایشگاه مردانه لوکس در مجموعه ورزشی انقلاب بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی داخلی آرایشگاه مردانه لوکس در مجموعه ورزشی انقلاب...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی کافی شاپ با معماری نوآورانه بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی کافی شاپ با معماری نوآورانه....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی داخلی کلینیک پوست با تأثیرپذیری از فعالیت های درون فضا بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی داخلی کلینیک پوست با تأثیرپذیری از فعالیت های درون فضا....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی دفاتر جدید Cointec در نهایت سادگی بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی دفاتر جدید Cointec در نهایت سادگی...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

فضایی جدید برای هنر و علم در آمستردام بخش:معماری  گروه:گوناگون


فضایی جدید برای هنر و علم در آمستردام...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی یک کارخانه در تناسب با بستر و بافت منطقه مسکونی اطراف بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی یک کارخانه در تناسب با بستر و بافت منطقه مسکونی اطراف....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی ساختمان اداری تجاری با ایجاد ارتباط بصری درون و بیرون بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی ساختمان اداری تجاری با ایجاد ارتباط بصری درون و بیرون...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

طراحی موزه معاصر ملی قطر توسط ژان نوول و تماشای آن از زوایای دیگر بخش:معماری  گروه:گوناگون


طراحی موزه معاصر ملی قطر توسط ژان نوول و تماشای آن از زوایای دیگر...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>

دیزان خلاقانه از فروشگاه لباس کودکان بخش:معماری  گروه:گوناگون


دیزان خلاقانه از فروشگاه لباس کودکان...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ <ادامه>