توضیحات

پک کامل درب شامل چهارچوب و دور کوب و لنگه در میباشد.
رنگ به سفارش مشتری میباشد.
تاج، ستون و انواع منبت به سفارش مشتری میباشد.
قیمت پایه بر اساس مغزی چوب روس و روکش بلوط میباشد.
عمق چهارچوب به سفارش مشتری قابل تغییر میباشد.
نوع چوب مصرفی و روکش طبیعی یا لایی به سفارش مشتری قابل تغییر میباشد.


مشخصات فنی

ابعاد پایه در داخلی : 200*90*14 سانتیمتر
ابعاد پایه در سرویس : 200*80*15 سانتیمتر
عرض دورکوب خارجی : 8 سانتیمتر
عرض دورکوب داخلی : 4 سانتیمتر
D101
D112
Scroll to Top