گروه مهندسی خطیر، فعال در زمینه فعالیت های ساختمانی ،برای تکمیل کادر پرسنلی از متخصص با مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید.

*مهندس معمار 

با سابقه کار طراحی فاز 1و2ساختمانهای بلند مرتبه
داشتن روحیه کار تیمی،پیگیری قوی، سخت کوش و پویا
  ارسال رزومه  به آدرس:  info@Kgorup.ir

*مهندس معمار 

با سابقه کار طراحی  داخلی ونما 
داشتن روحیه کار تیمی،پیگیری قوی، سخت کوش و پویا
ارسال رزومه به آدرس:  info@Kgorup.ir

*بازاریاب خانم یا آقا 

داشتن روحیه کار تیمی،پیگیری قوی، سخت کوش و پویا
در زمینه کالاهای ساختمانی 09335092007

*منشی خانم آشنا با کامپیوتر و تایپ 

روابط عمومی قوی و فن بیان بالا
جهت جوابگویی تلفن و بازار یابی تلفنی 09335092007

*نقشه کش خانم 

 مسلط به طراحی  فاز1و2 
داشتن روحیه کار تیمی،پیگیری قوی، سخت کوش و پویا
ارسال رزومه به آدرس:  info@Kgorup.ir